Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Voksne barn av alkoholikere’

Barn og alkoholisme – Del 3

normal-people1Ved å gjøre tidlige grep i eget liv, kan VBAA bryte den destruktive sirkelen skapt gjennom alkoholisme (eller lignende dysfunksjon i familien), så deres egne barn ikke blir nødt til å erfare de samme problemene og den samme smerten. For min del var det å få egne barn en sterk motivasjonsfaktor som legitimerte det å gjøre nødvendige grep. Symptomatisk nok for en VBAA, viste det seg lettere å gjøre det for noen andre enn for meg selv… Det føltes som en åpenbaring da jeg oppdaget følgende: 

 • Jeg er faktisk gitt muligheten til å velge annerledes for mine barn og jeg er i stand til å beskytte dem.
 • Omgivelsene respekterer og tilpasser seg mine beslutninger på en mindre konfliktfylt måte enn jeg hadde forestilt meg.

Basert på egne og andre VBAA’s erfaringer – samt litteratur på området, følger det her noen tips til hvordan man kan bryte den destruktive sirkelen som voksen:

 1. Mange barn av alkoholikere fortsetter også som voksne å tro at de er alene om å ha en spesiell bakgrunn, og bruker derfor masse energi på fortsette å dekke over realitetene. Det å søke opp nettsteder som Alanon og FMR vil gi deg innsikt i at du er en av mange og at det finnes hjelp. Å oppsøke individualterapi vil også være nyttig og for mange et nødvendig skritt i retning av å bryte den destruktive sirkelen. Du skylder deg selv å oppsøke hjelp som kan bidra til løsrivelse og et godt liv.
 2. Dersom du går til det skrittet å søke støtte og/eller hjelp, vil det være lønnsomt å dele den avgjørelsen med familie og venner som du vet vil støtte deg. Ikke del avgjørelsen om å søke hjelp med mennesker du antar vil stille spørsmålstegn ved nødvendigheten av det og som vil bagatellisere din opplevelse av situasjonen.
 3. Husk at du har lov til å snakke om disse temaene. Du har også rett til å gjøre dine egne erfaringer og til å kjenne på alle slags følelser. Det er ingen fasit på hva slags følelser som er naturlig å ha – alle følelser er tillatte.

Til slutt; barn av alkoholikere har rett til å blomstre og leve et godt liv som voksne. Et gammelt ordtak sier:

«En reise på 1000 mil, starter med ett enkelt skritt»

Read Full Post »

Barn og alkoholisme – Del 2

Gjennom å vokse opp i et alkoholisert hjem, lærer barn seg flere grunnleggende overlevelsestaktikker: Ikke prat om dette med noen. Ikke stol på noen. Ikke føl noe.

Voksne som har vokst opp i et miljø med en alkoholiker tett innpå livet, vil kunne fortsette å oppleve problemer også i voksenlivet. Mange voksne barn fortsetter å praktisere regelen om ikke å snakke, og benekter at det var problemer i deres hjem. Andre innrømmer at de levde i et kaotisk hjem, men påstår at det ikke lengre affiserer dem. Jeg har tilhørt den siste gruppen, men har i den senere tid erkjent at jeg aldri vil slutte å være påvirket av en oppvekst med en periodevis alkoholisert far. alkohol

I innlegget «Et rop om hjelp fra en lukket munn» om barn og alkoholisme, har jeg oppsumert noen vanlige reaksjoner hos barn av alkoholikere. Som voksen hender det at familiens klovn fortsetter å være den som står for underholdningen – men som kanskje blir den uansvarlige som voksen. Bråkmakeren kan fortsette å ha både kriminelle såvel som finansielle problemer. Den passive/usynlige fortsetter å ha kontinuerlige problemer på forholdsfronten. Den svært ansvarsfulle kan vokse opp til å bli en voksen som krever perfeksjonisme både av seg selv og dem som er rundt seg. De vil ha kunne ha store problemer med å relatere seg til noe som er mindre enn perfekt.

Selv har jeg som voksen vært blant de sist nevnte. I tillegg var jeg så opptatt av å fremstå som en «ordner og fikser» – og som vellykket – at det tidvis gikk hardt utover økonomien. Til tross for en mor som alltid har vist og uttrykt sin kjærlighet til meg, har jeg vokst opp med en følelse av å være annerledes, ikke elsket, mislykket og inkompetent. Rett og slett fordi jeg følte at jeg ikke klarte å leve opp til de urealistiske forventningene jeg hadde til meg selv.

Mange barn av alkoholikere opplever også sterke forventniger fra dem rundt seg. Selv opplevde jeg ved en anledning å overhøre noen i familien snakke om meg og mine fremtidsutsikter – hvorpå den ene sa: «Med tanke på hennes bakgrunn, kommer hun aldri til å klare seg». Dette ble den utløsende årsaken til at jeg siden har gjort mitt ytterste for å være bedre enn de beste (innenfor temaer/grener jeg har kunnet hevde meg i). Jeg skulle vise verden! Den gangen ble jeg svært såret over den ubetenksomme kommentaren, men som voksen tenker jeg at det kanskje var det som skulle til for at jeg ikke endte opp med å dvele i en offerrolle.

Som en relevans til mitt arbeid i psykiatrien – hvor jeg møter mange av de voksne barna – og som en relevans til min egen oppvekst, har jeg nylig lest boken «A primer on Adult Children of Alcoholics» av Dr. Timmen L.Cernak. Han lister opp 16 karakteristikker som ofte kjennetegner barn av alkoholikere. Her følger noen av dem:

 1. Redsel for å miste kontrollen: Voksne barn av alkoholikere (heretter kalt VBAA) bruker enormt mye krefter på å kontrollere egne følelser og oppførsel. Til sammenligning bruker de like mye krefter på å kontrollere andre menneskers følelser og oppførsel. De blir angstfylte og tror at livet blir verre, dersom de mister kontrollen over seg selv, situasjoner eller andre.
 2. Redsel for følelser: VBAA har undertrykt følelser som sinne og tristhet. Dette gjør dem dårligere rustet til selv – fritt – å kunne gi uttrykk for glede og sinne. Mange opplever også redsel for intense følelser som glede og lykke.
 3. Overdreven ansvarsfølelse: VBAA er hypersensitive i forhold til andres behov. Selvtilliten måles ut i fra hvordan andre bedømmer dem. De har en tvangsmessig trang til å være perfekte i det de foretar seg.
 4. Skyldfølelse: Når VBAA står opp for seg selv og egne behov, føler de seg «skyldige». Som regel utslettes egne behov for å dekke andres.
 5. Nådeløst selvkritiske: VBBA har lav selvtillit uavhengig av hvor kompetente de kan være på mange områder.
 6. Vanskeligheter med intime forhold: Mange VBAA opplever det å være i nære forhold som truende i forhold til behovet for å beholde kontrollen. I tillegg vil det være vanskelig å gi uttrykk for egne behov og følelser. Dette fører til at VBAA ofte har problemer i seksuelle relasjoner, og tenderer til å gjenta mislykkede forhold.
 7. Leve livet som et offer: VBAA kan være både passive og aktive ofre. Ofte tiltrekkes de av andre ofre – både i forhold og vennskap.
 8. Tvangspreget adferd: VBAA kan jobbe tvangspreget, få et tvangspreget forhold til spising eller bli avhengige av et forhold. VBAA kan også selv få et tvangspreget forhold til alkohol og en del blir selv alkoholikere.
 9. Redsel for å bli forlatt: For å unngå smerten ved å bli forlatt, vil VBAA være villige til å gjøre alt for å holde fast ved forholdet.
 10. Tendens til å klage over fysiske smerter: VBAA er mer utsatt for stressrelaterte lidelser som migrene, muskelspenninger og eksem.
 11. Forsinket sorgbearbeidelse: Fordi alkoholiserte familier i liten eller ingen grad tolerer følelser som sinne eller tristhet, opplever barna i liten eller ingen grad å kunne sørge over egne tap. Tapsfølelser i voksenlivet mobiliserer ofte følelsene fra barndommen. Dette gjør VBAA mer disponert for depresjoner.
 12. Reagere istedenfor å agere: Som barn er ofte VBAA angstpregede og hypersensitive, noe som ofte følger dem også i voksenlivet. Dette gjør at mye av deres fokus og energi brukes på å skanne omgivelsene for mulige katastrofer. Problemløsning og stresshåndtering er noe de vurderer først etter at katastrofen er et faktum.

Punktene må leses som generelle beskrivelser og ikke som absolutte sannheter som gjelder alle voksne barn av alkoholikere.

Fortsettelse følger i De voksne barna (2)

Anbefalt litteratur: «Voksne barn av alkoholikere» av Janet Geringer Woititz

Read Full Post »