Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Rusmidler’

Kan man forstå?

Rusmidler – Del 1

Til tross for at jeg i 15 år har levd med rusmisbruk tett inn på livet og i tillegg har jobbet innenfor psykiatrien i mer enn 15 år, så er det fortsatt mye jeg ikke kan – og ikke minst mye det er vanskelig å forstå når det gjelder rusavhengighet. Erfaringsbloggen leses ikke bare av oss som har erfaring som pårørende til rusavhengige. Bloggen leses av misbrukere og tidligere misbrukere. I tillegg er det mange uten direkte personlige erfaringer, men som selv har barn og ungdom i huset som kanskje en dag vil komme til å eksperimentere – eller allerede har gjort det…

drugsDet finnes ikke bare mye informasjon på internett om ulike stoffer – det finnes også en hel del feilinformasjon som spres «by word-of-mouth». Filmer, musikk og andre media fremstiller sjelden det nøyaktige bildet av risikoene ved å ruse seg. Med den store hypen rundt en del stoffer, kan det være vanskelig å forholde seg til tanken på at de fleste elever på videregående faktisk velger ikke å begynne og røyke hasj.

Ingen planlegger å bli rusavhengige, og alle de millioner av mennesker som blir det, har på ett tidspunkt tenkte at de hadde hadde kontroll. Listen over årsaker til at mennesker forsøker og/eller begynner med narkotika, er sammensatt og komplisert. Noen gjør eksempelvis for å føle seg bedre i øyeblikket. Mange stoffer virker fremmende på depresjon, og flukten man tror man ønsker å oppnå, kan ende med å bli svært ubehagelig. Mange tidligere og nåværende  misbrukere kan fortelle at rusen endte opp med å isolere dem fra både venner og familie – og fikk dem til å føle seg enda mer alene.

Både for oss som pårørende og for oss som har barn som en dag vil komme til å stå foran vanskelig livsvalg, vil det være av stor verdi å ha kunnskap om årsaker til at mennesker begynner å ruse seg – nettopp for å kunne snakke om, observere og på indikasjon intervenere tidlig.

Her følger noen årsaker til at mange begynner å eksperimentere med rus:

  • Kjedsommelighet: Mange sier de er nysgjerrige og kjeder seg – at de bare vil se hvordan rusen får dem til å føle seg. Faktumet er alle reagerer forskjellige på rus, og man kan ikke forutse hvordan man vil respondere. Enkelte stoffer som kokain og heroin vil kunne være dødelige ved førstegangs bruk. Hasj – som mange mener er et nokså uskyldig rusmiddel, nedsetter dømmekraften hos de fleste, og kan gjøre at man foretar alvorlige feilvurderinger i risikofylte situasjoner som bilkjøring for eksempel. Bare ved å forsøke å den ene gange, kan man risikere å pådra seg større problemer enn man hadde i utgangspunktet – og det vil kunne påvirke en persons fremtid og personlighet.
  • Stress: Mange sier de tror de vil føle seg bedre om de ruser seg – at om man er ulykkelig, så vil for eksempel kokain få dem til å føle seg bedre. Mange mener også at rus vil kunne hjelpe dem til å håndtere stress. Rus fikser ikke problemene som forårsaker stresset og rus fjerner heller ikke følelsene i seg selv. Derimot så kan rus påvirke kjemien i hjernen på en slik måte at det fører til depresjoner eller andre psykiske lidelser. De som fra før har depresjoner eller andre psykiske lidelser, har allerede en kjemisk ubalanse i hjernen. Rus kan forverre denne ubalansen.
  • For å passe inn: Mange – særlig ungdommer – har det feilaktige inntrykket at «alle andre gjør det». En undersøkelse gjort i USA i 2007, viste at et stort flertall (90%)  av 10.klassinger, ikke hadde brukt hasj den siste måneden og at mer enn halvparten (53,6%)av alle avgangselevene på videregående aldri hadde forsøkt noen former for ulovlige rusmidler så langt i livet. For ungdommer, kan det være vanskelig å relatere seg til slike fakta dersom flere i vennegjengen ruser seg.
  • Tror man blir kul og rebelsk: Ofte kan man oppleve at filmer, tv-show og reklame bruker narkotika, alkohol og sigaretter for å få karakterene til å fremstå som rebelske og kule, for å øke salgs- eller seertallene. De fleste av oss forstår heldigvis at det er designet slik for å selge produktene – og at hverken personene eller historiene er ekte. Like fullt fremstår de som forbilder for svært mange.
  • Sopp og hasj vokser naturlig og er derfor ufarlig: Selv om noe vokser i naturen, betyr det ikke at det er ufarlig og ikke giftig. (Anthrax er heller ikke kjemisk fremstilt)
  • Jeg har fått det på resept av legen min – derfor er det ok: Selv medisiner som har blitt foreskrevet av en lege, kan være farlig og til og med dødelig, dersom det brukes feil og/eller blandes med alkohol eller andre stoffer. Feilbruk – og misbruk av medisiner på resept, kan blant annet føre til avhengighet, hjerteinfarkt, hukommelsestap og koma.
  • Medisiner og steroider utskrevet av lege, vil gjøre meg flinkere og penere: I dagens samfunn skal man både se bra ut, være flink i sport og få gode karakterer. Mange – ikke bare tenåringer, tror feks slankemedisiner og steroider vil forbedre kroppene deres, få dem til å føle seg bedre – få mer energi og bli sterkere. Mange er villig til å risiker bivirkninger som aggressiv adferd, hjerte- og potensproblemer for å oppnå dette. Mange av bivirkningene kan både alene og i kombinasjon med andre preparater være dødelige.

 

Fortsettelse følger i Del 2: Fakta om rusmidler

Read Full Post »